Hemodialyse

 

Van zodra de functie van de nieren onvoldoende is, kan een behandeling met hemodialyse of kunstnier worden voorgesteld. Om het verwijderingsproces door de kunstnier optimaal te laten verlopen, neemt de hemodialyse nogal wat tijd in beslag: de behandeling wordt drie maal per week toegepast gedurende meerdere uren.


Het eigenlijke zuiveren van het bloed gebeurt buiten het lichaam, in de “kunstnier”. Het bloed wordt via steriele leidingen naar de kunstnier gepompt. Om dit mogelijk te maken is een goede bloedtoevoer nodig. Dit wordt bereikt door het aanleggen van een zogenaamde “fistel”. Dit is een verbinding tussen een slagader en een ader. Dankzij deze verbinding ontstaat een groot, krachtig bloedvat, dat voldoende bloed geeft voor de dialyseprocedure. De kunstnier bestaat uit een dun membraan met microscopisch kleine gaatjes. Aan de ene kant van het membraan stroomt bloed en aan de ander kant stroomt dialysevloeistof. De afvalstoffen verplaatsen zich uit het bloed doorheen de gaatjes in het membraan naar de dialysevloeistof, waarna het gezuiverde bloed opnieuw naar de patiënt wordt geleid. De volledige dialyseprocedure wordt uitgevoerd door hiervoor speciaal opgeleide verpleegkundigen en de medische opvolging gebeurt door een arts met speciale bekwaamheid in nierziekten en kunstnierbehandeling.

 KunstnierFistel