Het Vlaams Fonds

 

Het Vlaams Fonds heet voluit HET VLAAMS FONDS VOOR SOCIALE INTEGRATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP.

Op individueel vlak biedt het hulp op 4 terreinen:
- opvang, begeleiding
- opleiding
- tewerkstelling
- individuele materiële hulp

Het Vlaams Fonds hanteert een ruime definitie van het begrip handicap. Het gaat om een langdurige en belangrijke beperking van de sociale integratiekansen van een persoon ten gevolge van een aantasting van de verstandelijke, psychische, lichamelijke of zintuiglijke mogelijkheden.
Bijkomende voorwaarden om beroep te doen op het Vlaams Fonds zijn niet ouder van 65 jaar zijn en in België verblijven.

Lees meer: http://www.vlafo.be