Handigids

 

Voor vele mensen is het niet altijd gemakkelijk om te weten waar zij met hun problemen terechtkunnen. Zeker voor mensen met een handicap zijn vele instanties en diensten bevoegd. Voor hen wil Handigids een wegwijzer zijn De FOD Sociale Zekerheid, dienstgehandicaptenbeleid gaf in oktober 2004 een bijgewerkte versie van zijn HANDIGIDS uit.

Het boek van 340 pagina’s beschrijft in een begrijpbare taal de reglementeringen (op federaal niveau en op het vlak van de Gemeenschappen en Gewesten) voor personen met een handicap en de voordelen die aan hen worden toegekend.