Tegemoetkomingen

 

Wat als u gehandicapt bent en niet in staat bent een inkomen te verwerven, bijvoorbeeld door te werken? In dat geval bestaat er sociale bijstand, in de vorm van uitkeringen aan personen met een handicap.
U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om deze soort sociale bijstand te ontvangen.
Zo worden uitkeringen aan personen met een handicap slechts toegekend na een medisch onderzoek en na een onderzoek naar de financiële bestaansmiddelen waarover u beschikt